Incidence of hematologic toxicity in older adults treated with gemcitabine or a gemcitabine-containing regimen in routine clinical practice: A multicenter retrospective cohort study

Marie Rose B.S. Crombag, Aurelia H.M. De Vries Schultink, Jan H.M. Schellens, Jos H. Beijnen, Alwin D.R. Huitema

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

4 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Incidence of hematologic toxicity in older adults treated with gemcitabine or a gemcitabine-containing regimen in routine clinical practice: A multicenter retrospective cohort study'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Nursing and Health Professions

Medicine and Dentistry

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology