Increased co-contraction of arm adductors is associated with a favorable course in subacromial pain syndrome

Celeste L. Overbeek, Arjen Kolk, Jochem Nagels, Pieter Bas de Witte, Peer van der Zwaal, Cornelis P.J. Visser, Marta Fiocco, Rob G.H.H. Nelissen, Jurriaan H. de Groot

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

15 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Increased co-contraction of arm adductors is associated with a favorable course in subacromial pain syndrome'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Medicine and Dentistry

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science