Increased prevalence of risk factors for cardiovascular disease in long-term survivors of acute lymphoblastic leukemia and Wilms tumor treated with radiotherapy

M. M. Geenen, P. J.M. Bakker, L. C.M. Kremer, J. J.P. Kastelein, F. E.Van Leeuwen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

41 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Increased prevalence of risk factors for cardiovascular disease in long-term survivors of acute lymphoblastic leukemia and Wilms tumor treated with radiotherapy'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen