Increased production of interleukin-21, but not interleukin-17A, in the small intestine characterizes pediatric celiac disease

M. A. Van Leeuwen, D. J. Lindenbergh-Kortleve, H. C. Raatgeep, L. F. De Ruiter, R. R. De Krijger, M. Groeneweg, J. C. Escher, J. N. Samsom

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

38 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Increased production of interleukin-21, but not interleukin-17A, in the small intestine characterizes pediatric celiac disease'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen