Increased risk of leukaemia in children with down syndrome: A somatic evolutionary view

K. A.L. Hasaart, E. J.M. Bertrums, F. Manders, B. F. Goemans, R. Van Boxtel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

5 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Increased risk of leukaemia in children with down syndrome: A somatic evolutionary view'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen