Increased risk of respiratory tract infections in children with Down syndrome: The consequence of an altered immune system

Beatrijs L.P. Bloemers, Chantal J.M. Broers, Louis Bont, Michel E. Weijerman, Reinoud J.B.J. Gemke, A. Marceline van Furth

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftKort overzichtpeer review

86 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Increased risk of respiratory tract infections in children with Down syndrome: The consequence of an altered immune system'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen