Increased sampling will lead to an increase in detection, but is it clinically relevant? Reply letter regarding: "treatment influencing down-staging in EORTC Melanoma Group sentinel node histological protocol compared with complete step-sectioning: A national multicentre study" by Riber-Hansen et al.

Alexander C.J. Van Akkooi, Martin G. Cook, Alexander M.M. Eggermont

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2488-2489
Aantal pagina's2
TijdschriftEuropean Journal of Cancer
Volume48
Nummer van het tijdschrift15
DOI's
StatusGepubliceerd - okt. 2012
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit