Increasing incidence and recurrence rate of venous thromboembolism in paediatric oncology patients in one single centre over 25 years

Irene L.M. Klaassen, Anne L. Van Els, Marianne D. Van De Wetering, C. Heleen Van Ommen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

15 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Increasing incidence and recurrence rate of venous thromboembolism in paediatric oncology patients in one single centre over 25 years'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen