Indications and long-term outcome of treatment for benign hepatic tumors: A critical appraisal

Türkan Terkivatan, Johannes H.W. De Wilt, Robert A. De Man, Rick R. Van Rijn, Pieter E. Zondervan, Hugo W. Tilanus, Jan N.M. Ijzermans

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

16 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Indications and long-term outcome of treatment for benign hepatic tumors: A critical appraisal'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen