Infant T-cell acute lymphoblastic leukaemia with t(6;7) (TCRB-MYB) translocation

Pemantah Sandheeah Ramdeny, Khushnuma Mullanfroze, Paola de Lorenzo, Maria Grazia Valsecchi, Jules Meijerink, Rob Pieters, Andre Baruchel, Ajay Vora

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

2 Citaten (Scopus)

Samenvatting

T-ALL is rare in infancy with only 10 (1.5%) of 651 patients of that subtype in the Interfant-06 infant ALL trial. We report 3 cases of t(6;7) (TCR/MYB) infant T-cell Acute Lymphoblastic Leukaemia who appear to have a distinct clinical presentation with CNS disease and refractory disease or late relapse.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)613-616
Aantal pagina's4
TijdschriftBritish Journal of Haematology
Volume194
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - aug. 2021

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Infant T-cell acute lymphoblastic leukaemia with t(6;7) (TCRB-MYB) translocation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit