Infantile motor neuron disease with autonomic dysfunction and bunina bodies

B. A. Semmekrot, P. Wesseling, J. F.M. Bruinenberg, F. M. Gabreëls, H. Ter Laak, R. C.A. Sengers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

1 Citaat (Scopus)

Samenvatting

A 2-month-old girl developed motor neuron disease (MND) with autonomic disturbances and died at the age of 5 months. Neuropathological examination revealed Bunina bodies (BBs) in the lower motor neurons of the lumbar spinal cord. The significance of the presence of BBs and the classification of the MND in this child are discussed.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)104-106
Aantal pagina's3
TijdschriftActa Neuropathologica
Volume95
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - dec. 1997
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Infantile motor neuron disease with autonomic dysfunction and bunina bodies'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit