Infants with acute lymphoblastic leukemia: No evidence for high methotrexate resistance

N. L. Ramakers-van Woerden, R. Pieters, M. G. Rots, C. H. van Zantwijk, P. Noordhuis, H. B. Beverloo, G. J. Peters, E. R. Van Wering, B. M. Camitta, C. H. Pui, M. V. Relling, W. E. Evans, A. J.P. Veerman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

11 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)949-951
Aantal pagina's3
TijdschriftLeukemia
Volume16
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - 2002
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit