Inflammatory bowel disease, stress, and the endoplasmic reticulum

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

15 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)726-727
Aantal pagina's2
TijdschriftNew England Journal of Medicine
Volume360
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusGepubliceerd - 12 feb. 2009
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit