Influence of health insurance status on childhood cancer treatment outcomes in Kenya

Gilbert Olbara, H. A. Martijn, F. Njuguna, S. Langat, S. Martin, J. Skiles, T. Vik, G. J.L. Kaspers, S. Mostert

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

12 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Influence of health insurance status on childhood cancer treatment outcomes in Kenya'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Medicine and Dentistry