Influence of intratumour heterogeneity in the interpretation of marker results in phaeochromocytomas [1] (multiple letters)

S. J. Diaz-Cano, A. Blanes, R. R. De Krijger, E. Van der Harst, F. Van der Ham, T. Stijnen, W. N.M. Dinjens, J. W. Koper, H. A. Bruining, S. W.J. Lamberts, F. T. Bosman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

5 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)627-628
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal of Pathology
Volume189
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 1999
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit