Influence of Promoter Variants of Interleukin-10, Interleukin-9, and Tumor Necrosis Factor-α Genes on Respiratory Syncytial Virus Bronchiolitis

Barbara Hoebee, Louis Bont, Edwin Rietveld, Marijke Van Oosten, Hennie M. Hodemaekers, Nico J.D. Nagelkerke, Herman J. Neijens, Jan L.L. Kimpen, Tjeerd G. Kimman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

97 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Previously, we reported genetic associations between severe respiratory syncytial virus (RSV) bronchiolitis in infants and polymorphisms in the interleukin (IL)-4 and IL-4 receptor α (IL-4Rα) genes, providing evidence for involvement of T helper type 2 cytokines in the pathogenesis of RSV bronchiolitis. We expanded our studies to polymorphisms in genes encoding IL-9, IL-10, and tumor necrosis factor (TNF)-α, using both a transmission/disequilibrium test and a case-control approach. Children homozygous for the IL-10 -592C or -592A allele had a higher risk of hospitalization for RSV bronchiolitis than did heterozygous carriers (odds ratio [OR], 1.73 vs. 2.55; 95% confidence interval [CI], 1.13-2.66 vs. 1.21-5.39). In children hospitalized at ≤6 months of age, a significant association between RSV bronchiolitis and the IL-10 -592C allele was found (OR, 1.61; 95% CI, 1.10-2.35). No significant associations of TNF-α and IL-9 polymorphisms with RSV bronchiolitis were observed. We also explored the interactions between different polymorphisms and found an interaction between the IL-4Rα Q551R and IL-10 C-592A polymorphisms.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)239-247
Aantal pagina's9
TijdschriftThe Journal of infectious diseases
Volume189
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 15 jan. 2004
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Influence of Promoter Variants of Interleukin-10, Interleukin-9, and Tumor Necrosis Factor-α Genes on Respiratory Syncytial Virus Bronchiolitis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit