Influence of two different regimens of concomitant treatment with asparaginase and dexamethasone on hemostasis in childhood acute lymphoblastic leukemia [11]

I. M. Appel, C. van Kessel-Bakvis, R. Stigter, R. Pieters

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

22 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2377-2380
Aantal pagina's4
TijdschriftLeukemia
Volume21
Nummer van het tijdschrift11
DOI's
StatusGepubliceerd - nov. 2007
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit