Initial antibiotic treatment for acute simple appendicitis in children is safe: Short-term results from a multicenter, prospective cohort study

APAC Study Group

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

69 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Initial antibiotic treatment for acute simple appendicitis in children is safe: Short-term results from a multicenter, prospective cohort study'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen