Innovations in e-health

Paul Wicks, Jon Stamford, Martha A. Grootenhuis, Lotte Haverman, Sara Ahmed

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

89 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Innovations in e-health'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Sociale wetenschappen

Medicijnen en Levenswetenschappen