Innovations in pediatric surgical oncology

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)967-969
Aantal pagina's3
TijdschriftJournal of pediatric surgery
Volume57
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - feb. 2022

Citeer dit