Insightful tales from single embryonic cells

Hendrik Marks, Gert Jan C. Veenstra, Hendrik G. Stunnenberg

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftKort overzichtpeer review

7 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Two studies by Guo et al. (2010) and Tang et al. (2010) use comprehensive and systematic single-cell RNA profiling to address pivotal questions in mouse embryonic biology: when initial asymmetries become apparent during development and how cells adapt to an in vitro environment to become embryonic stem cells.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)397-398
Aantal pagina's2
TijdschriftCell Stem Cell
Volume6
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - 7 mei 2010
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Insightful tales from single embryonic cells'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit