Insufficient serum caspofungin levels in a paediatric patient on ECMO

Birgit C.P. Koch, Enno D. Wildschut, Anna L.De Goede, Matthijs De Hoog, Roger J.M. Brüggemann

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

17 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Caspofungin, aechinocandin, is a relatively new lipophilic antifungal drug. Little is known concerning the pharmacokinetics of caspofungin in children. Extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) allows prolonged cardiopulmonary support in patients with life-threatening respiratory or cardiac failure. Pharmacokinetics may be altered by ECMO. We describe the case of a paediatric patient on ECMO with severe pneumonia and sepsis, who had subtherapeutic exposure of caspofungin despite normal to high dosages of caspofungin. Therapeutic drug monitoring is warranted.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)23-24
Aantal pagina's2
TijdschriftMedical Mycology Case Reports
Volume2
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Insufficient serum caspofungin levels in a paediatric patient on ECMO'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit