Insulin-like growth factor I (IGF-I) and cognitive decline in older persons

Miranda G. Dik, Saskia M.F. Pluijm, Cees Jonker, Dorly J.H. Deeg, Marie Z. Lomecky, Paul Lips

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

105 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Insulin-like growth factor I (IGF-I) and cognitive decline in older persons'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen