Integrated analysis of microRNA and mRNA expression: Adding biological significance to microRNA target predictions

Maarten Van Iterson, Sander Bervoets, Emile J. De Meijer, Henk P. Buermans, Peter A.C. 'T Hoen, Renée X. Menezes, Judith M. Boer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

44 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Integrated analysis of microRNA and mRNA expression: Adding biological significance to microRNA target predictions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen