Integrated Molecular Characterization of Testicular Germ Cell Tumors

Cancer Genome Atlas Research Network

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

233 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Integrated Molecular Characterization of Testicular Germ Cell Tumors'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen