Integration of data from multiple sources for simultaneous modelling analysis: Experience from nevirapine population pharmac okinetics

Elin Svensson, Jan Stefan van der Walt, Karen I. Barnes, Karen Cohen, Tamara Kredo, Alwin Huitema, Jean B. Nachega, Mats O. Karlsson, Paolo Denti

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

25 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Integration of data from multiple sources for simultaneous modelling analysis: Experience from nevirapine population pharmac okinetics'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen