Interleukin-12 and up: Functions of T helper subsets resulting from differential cytokine production

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

4 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)413-428
Aantal pagina's16
TijdschriftResearch in Immunology
Volume148
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - 1997
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit