International comparison of contributions to psychosocial research on survivors of childhood cancer: Past and future considerations

Bob F. Last, Martha A. Grootenhuis, Christine Eiser

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

19 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'International comparison of contributions to psychosocial research on survivors of childhood cancer: Past and future considerations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Sociale wetenschappen