International interlaboratory proficiency testing program for measurement of azole antifungal plasma concentrations

Roger J.M. Brüggemann, Daan J. Touw, Rob E. Aarnoutse, Paul E. Verweij, David M. Burger

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

50 Citaten (Scopus)

Samenvatting

An international interlaboratory proficiency testing program for the measurement of antifungal drugs was initiated in 2007. This first round was limited to azole antifungals: fluconazole, itraconazole and hydroxyitraconazole, voriconazole, and posaconazole. The results demonstrate the need for and utility of an ongoing proficiency testing program to further improve the analytical methods for routine patient management and clinical research.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)303-305
Aantal pagina's3
TijdschriftAntimicrobial Agents and Chemotherapy
Volume53
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - jan. 2009
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'International interlaboratory proficiency testing program for measurement of azole antifungal plasma concentrations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit