International Society of Paediatric Surgical Oncology (IPSO) Surgical Practice Guidelines

Simone de Campos Vieira Abib, Chan Hon Chui, Sharon Cox, Abdelhafeez H Abdelhafeez, Israel Fernandez-Pineda, Ahmed Elgendy, Jonathan Karpelowsky, Pablo Lobos, Marc Wijnen, Jörg Fuchs, Andrea Hayes, Justin T Gerstle

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

12 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'International Society of Paediatric Surgical Oncology (IPSO) Surgical Practice Guidelines'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen