Interpretation of clinical relevance of X-chromosome copy number variations identified in a large cohort of individuals with cognitive disorders and/or congenital anomalies

Marjolein H. Willemsen, Nicole de Leeuw, Arjan P.M. de Brouwer, Rolph Pfundt, Jayne Y. Hehir-Kwa, Helger G. Yntema, Willy M. Nillesen, Bert B.A. de Vries, Hans van Bokhoven, Tjitske Kleefstra

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

14 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Genome-wide array studies are now routinely being used in the evaluation of patients with cognitive disorders (CD) and/or congenital anomalies (CA). Therefore, inevitably each clinician is confronted with the challenging task of the interpretation of copy number variations detected by genome-wide array platforms in a diagnostic setting. Clinical interpretation of autosomal copy number variations is already challenging, but assessment of the clinical relevance of copy number variations of the X-chromosome is even more complex. This study provides an overview of the X-Chromosome copy number variations that we have identified by genome-wide array analysis in a large cohort of 4407 male and female patients. We have made an interpretation of the clinical relevance of each of these copy number variations based on well-defined criteria and previous reports in literature and databases. The prevalence of X-chromosome copy number variations in this cohort was 57/4407 (∼1.3%), of which 15 (0.3%) were interpreted as (likely) pathogenic.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)586-598
Aantal pagina's13
TijdschriftEuropean Journal of Medical Genetics
Volume55
Nummer van het tijdschrift11
DOI's
StatusGepubliceerd - nov. 2012
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Interpretation of clinical relevance of X-chromosome copy number variations identified in a large cohort of individuals with cognitive disorders and/or congenital anomalies'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit