Interpreting European Organisation for Research and Treatment for Cancer Quality of life Questionnaire core 30 scores as minimally importantly different for patients with malignant melanoma

the EORTC Melanoma Group and EORTC Quality of Life Group

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

43 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Interpreting European Organisation for Research and Treatment for Cancer Quality of life Questionnaire core 30 scores as minimally importantly different for patients with malignant melanoma'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen