Interrogating the enhancer landscape of intracranial ependymomas: perspectives for precision medicine

Konstantin Okonechnikov, Stephen C. Mack, Marcel Kool, Stefan M. Pfister, Kristian W. Pajtler

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditoriaal

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)147-149
Aantal pagina's3
TijdschriftExpert Review of Precision Medicine and Drug Development
Volume3
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 4 mei 2018
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit