Intervention in growth factor activated signaling pathways by renally targeted kinase inhibitors

Marjan M. Fretz, M. E.(Emmy) M. Dolman, Marie Lacombe, Jai Prakash, Tri Q. Nguyen, Roel Goldschmeding, Janos Pato, Gert Storm, Wim E. Hennink, Robbert J. Kok

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

23 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Intervention in growth factor activated signaling pathways by renally targeted kinase inhibitors'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Medicijnen en Levenswetenschappen