Intestinal crypt homeostasis results from neutral competition between symmetrically dividing Lgr5 stem cells

Hugo J. Snippert, Laurens G. van der Flier, Toshiro Sato, Johan H. van Es, Maaike van den Born, Carla Kroon-Veenboer, Nick Barker, Allon M. Klein, Jacco van Rheenen, Benjamin D. Simons, Hans Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

1278 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Intestinal crypt homeostasis results from neutral competition between symmetrically dividing Lgr5 stem cells'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen