Intestinal organoids as tools for enriching and studying specific and rare cell types: advances and future directions

Kim E. Boonekamp, Tayla Dayton, Hans Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

27 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)562-568
Aantal pagina's7
TijdschriftJournal of Molecular Cell Biology
Volume12
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 aug. 2020

Citeer dit