Intestinal regeneration: YAP-tumor suppressor and oncoprotein?

Vivian S.W. Li, Hans Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftKort overzichtpeer review

14 Citaten (Scopus)

Samenvatting

The Hippo signaling pathway exerts a growth-suppressive effect by inhibitory phosphorylation of the oncogenic transcription co-activator Yki/YAP. A recent study paradoxically reports that genetic removal of YAP enhances intestinal stem cell expansion and regeneration.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)R110-R112
TijdschriftCurrent Biology
Volume23
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 4 feb. 2013
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Intestinal regeneration: YAP-tumor suppressor and oncoprotein?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit