Intestinal regeneration: YAP-tumor suppressor and oncoprotein?

Vivian S.W. Li, Hans Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftKort overzichtpeer review

11 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Intestinal regeneration: YAP-tumor suppressor and oncoprotein?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Landbouw en Biologie

Medicijnen en Levenswetenschappen

Chemische stoffen