Intra-tumoral pharmacokinetics of pazopanib in combination with radiotherapy in patients with non-metastatic soft-tissue sarcoma

Laura Molenaar-Kuijsten, Milan van Meekeren, Remy B. Verheijen, Judith V.M.G. Bovée, Marta Fiocco, Bas Thijssen, Hilde Rosing, Alwin D.R. Huitema, Aisha B. Miah, Hans Gelderblom, Rick L.M. Haas, Neeltje Steeghs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Intra-tumoral pharmacokinetics of pazopanib in combination with radiotherapy in patients with non-metastatic soft-tissue sarcoma'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen