Intraarterial injection of anesthetic drugs

Bernard G Fikkers, Eveline W Wuis, Marc H Wijnen, Gert Jan Scheffer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

17 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)792-4
Aantal pagina's3
TijdschriftAnesthesia and analgesia
Volume103
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - sep. 2006
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit