Intraclonal Plasticity in Mammary Tumors Revealed through Large-Scale Single-Cell Resolution 3D Imaging

3DTCLSM Group

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

107 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Intraclonal Plasticity in Mammary Tumors Revealed through Large-Scale Single-Cell Resolution 3D Imaging'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen