Intraocular medulloepitheliomas and embryonal tumors with multilayered rosettes of the brain: Comparative roles of LIN28A and C19MC

Frederick A. Jakobiec, Marcel Kool, Anna M. Stagner, Stefan M. Pfister, Ralph C. Eagle, Alan D. Proia, Andrey Korshunov

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

26 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Intraocular medulloepitheliomas and embryonal tumors with multilayered rosettes of the brain: Comparative roles of LIN28A and C19MC'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen