Intraperitoneal chemotherapy and immunotherapy. Credits, debits and future prospects

A. M.M. Eggermont, P. H. Sugarbaker

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

12 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)123-136
Aantal pagina's14
TijdschriftOnkologie
Volume14
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 1991
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit