Intravascular photoacoustic imaging of human coronary atherosclerosis

Krista Jansen, Antonius F.W. Van Der Steen, Heleen M.M. Van Beusekom, J. Wolter Oosterhuis, Gijs Van Soest

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

240 Citaten (Scopus)

Samenvatting

We demonstrate intravascular photoacoustic imaging of human coronary atherosclerotic plaque. The data was obtained from two fresh human coronary arteries ex vivo, showing different stages of disease. A 1:25mm diameter intravascular imaging catheter was built, comprising an angle-polished optical fiber adjacent to a 30 MHz ultrasound transducer. Specific photoacoustic imaging of lipid content, a key factor in vulnerable plaques that may lead to myocardial infarction, is achieved by spectroscopic imaging at different wavelengths between 1180 and 1230nm. Simultaneous imaging with intravascular ultrasound was performed. 2011 Optical Society of America.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)597-599
Aantal pagina's3
TijdschriftOptics Letters
Volume36
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 mrt. 2011
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Intravascular photoacoustic imaging of human coronary atherosclerosis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit