Introducing new strategies in...

James L. Abbruzzese, Alexander M.M. Eggermont, Eric H. Rubin

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditoriaal

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1347
Aantal pagina's1
TijdschriftClinical Cancer Research
Volume16
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 mrt. 2010
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit