Investigating the role of 2-phenylpropenal in felbamate-induced idiosyncratic drug reactions

M. Popović, S. Nierkens, R. Pieters, J. Uetrecht

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

6 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Investigating the role of 2-phenylpropenal in felbamate-induced idiosyncratic drug reactions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Chemische stoffen