Investigation procedure in a case suspected on cytologic grounds of cervix carcinoma

J. Janssens, J. W. Oosterhuis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2049-2051
Aantal pagina's3
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume123
Nummer van het tijdschrift48
StatusGepubliceerd - 1979
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit