INZIDENZ UND PROGNOSTISCHE BEDEUTUNG VON AUERSTABCHEN BEI KINDERN MIT AKUTER MYELOISCHER LEUKAMIE IN DEN STUDIEN AML-BFM-78 UND -83

J. Vormoor, J. Ritter, U. Creutzig, G. Schellong

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

1 Citaat (Scopus)

Samenvatting

The prognostic significance of Auer rods in children with AML was investigated in 129 patients of the study AML-BFM-78 and 154 patients of the study AML-BFM-83. Auer rods were found in 68 patients (53%) in the study AML-BFM-78 and 69 patients (45%) in the study AML-BFM-83. The incidence was higher in the subtypes FAB M1 (61%) and M2 (75%) compared to the subtypes FAB M4 (44%) and M5 (5%). In both studies the remission rate was higher in Auer rod-positive patients. Moreover, in the study AML-BFM-83 patients with Auer rods had a significant longer remission duration: the probability of an event-free interval (EFI) of 5 years was 77% (SD 6%) in Auer rod-positive patients compared with 44% (SD 7%) in Auer rod-negative patients (p < 0.01). In the study AML-BFM-78 no differences regarding remission duration between both groups were detected. Analysis of the individual FAB subtypes revealed a significantly higher event-free survival rate (EFS) after 5 years in Auer rod-positive patients with FAB M1: 94% (SD 5%) in Auer rod-positive compared with 18% (SD 12%) in Auer rod-negative patients (p < 0.0001). No prognostic significance of Auer rods in other subtypes could be detected. In the overall group of all patients absence of Auer rods was associated with the unfavourable parameters hyperleucocytosis (≥ 100 x 103/μl) and acute monocytic leukemia (FAB M5) (p < 0.01, p < 0.001, respectively). The multivariate analysis in the study AML-BFM-83 showed that Auer rods were of prognostic significance independent from the initial leukocyte count and the FAB type M5. In patients with FAB M1 Auer rods were the only significant prognostic parameters (multivariate p-value: < 0.0001). Patients with FAB M1 without Auer rods could be identified as a new AML risk group.

Vertaalde titel van de bijdrageIncidence and prognostic significance of Auer rods in children with acute myelogenous leukemia in the studies AML-BFM-78 and -83
Originele taal-2Duits
Pagina's (van-tot)227-232
Aantal pagina's6
TijdschriftKlinische Padiatrie
Volume201
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 1989
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'INZIDENZ UND PROGNOSTISCHE BEDEUTUNG VON AUERSTABCHEN BEI KINDERN MIT AKUTER MYELOISCHER LEUKAMIE IN DEN STUDIEN AML-BFM-78 UND -83'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit