Irinotecan induces disease remission in xenograft mouse models of pediatric MLL-rearranged acute lymphoblastic leukemia

Mark Kerstjens, Patricia Garrido Castro, Sandra S. Pinhanços, Pauline Schneider, Priscilla Wander, Rob Pieters, Ronald W. Stam

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Irinotecan induces disease remission in xenograft mouse models of pediatric MLL-rearranged acute lymphoblastic leukemia'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Chemische stoffen