Is asparaginase encapsulated in erythrocytes effective as second-line treatment in acute lymphoblastic leukaemia?

Inge M. van der Sluis, Yves Bertrand, André Baruchel, Rob Pieters

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)e82-e83
TijdschriftBritish Journal of Haematology
Volume198
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - sep. 2022

Citeer dit